Cornerman systemet

Gruppen har en gruppledare och en sweeper (siste man).
När gruppledaren kommer till en vägkorsning där osäkerhet om vägval kan råda ger han tecken åt tvåan i gruppen som åker åt sidan och stannar i körriktningen. Gruppledaren fortsätter att köra. Allteftersom övriga passerar visar tvåan åt vilket håll de skall svänga och när sweepern närmar sig åker tvåan iväg. Sweepern åker alltså alltid sist. När nästa korsning kommer så markerar gruppledaren åt den nya tvåan att vänta in sweepern, osv.

 På det här sättet så blir tempot och flytet mycket bättre eftersom endast en person behöver stanna vid korsningar, övriga bara kör på. Gruppdeltagarna får dessutom hela tiden växla position i gruppen. Gruppledaren stannar då och då för pauser, men detta görs när man behöver vila och samla ihop gruppen. Sweepern kan bytas ut då och då så att inte en person behöver ha detta uppdrag hela tiden.

Ett problem som kan uppstå om det händer något längst bak i gruppen, som t.ex. en punktering, är att turledaren hinner åka långt innan det börjar ta slut på ”cornermans”.
Ett sätt att lösa detta smidigt är:
Om något sker så ska de som har stannat så fort som möjligt utse en budbärare som kör framåt och informerar alla ”cornermans” för att tillslut nå turledaren och informera denne om vad som har hänt. Budbäraren med meddelandet kan  börja köra framåt i ledet innan turledaren ens vet att något har hänt. På så vis sparar man tid plus att turledaren slipper stressåka tillbaka.
Alla "cornermans" stannar vid sina korsningar tills turledaren och budbäraren kommer tillbaka, då fortsätter i samlad trupp till "vad det nu är som har hänt".

På detta vis blir risken mindre att man möter varandra av misstag.
Om det är mindre grupper så kan vi även köra med "flytande" sweeper.
Skillnaden är att den som visar vägen alltid blir sweeper när siste förare kört förbi.
Detta kräver dock att alla kan räkna och att ingen ger sej iväg förrän sista man har åkt förbi, vilket inte är så lätt alla gånger ;)

Vi förklarar ordentligt innan resan avgång och väljer det system som passar bäst för respektive grupp.